tel. +48 77 44 49 100

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustkowie, Schodni i części Ozimka zakończona i odebrana. Rozpoczyna się etap przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej!

Budowa realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Łącznie w ramach inwestycji wykonano ok. 12,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:
- w Schodni 6,6 km,
- w Pustkowie 3,7km,
- w Ozimku 1,8 km.

W dniu 18 grudnia dokonano oficjalnego odbioru prac inwestycyjnych, co potwierdzone zostało podpisaniem protokołów odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego: PGKiM Antoniów oraz Wykonawcy: Mostostal Zabrze. Tym samym rozpoczęty został etap, w którym może następować podłączanie nieruchomości do siceci. Ten etap, związany z budową odcinków przyłączy od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznej budynku realizują na własny koszt właściciele poszczególnych posesji. Wszystkim ponad dwustu przyszłym odbiorcom, którzy zadeklarowali uczestnictwo w projekcie, spółka udostępni nieodpłatnie projekty przyłączy do ich posesji, na podstawie których będą mogli wykonać te przyłącza własnym staraniem lub zlecając prace  PGKiM lub innym firmom. Przyłączenie nieruchomości objętych projektem powinno się odbyć niezwłocznie, najdalej do końca 2020 roku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wodociągów i Kanalizacji PGKiM w Antoniowie pod numerem telefonu 77 44 49 131 lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w Antoniowie, przy ul. Rzecznej 14 w dni robocze, w godzinach 7.00 do 15.00.

Zdjęcie

Liczba odsłon: 199