tel. +48 77 44 49 100

Promocja! Kompletna usługa wymiany/montażu wodomierza dodatkowego (podlicznika) wraz z nakładką radiową i plombowaniem za 79 zł!

Od początku 2020 roku wprowadzamy również usługę wymiany wodomierza dodatkowego (podlicznika) po promocyjnej cenie. Kompleksowa usługa  zrealizowana przez pracowników PGKiM w cenie 79,00zł brutto wraz z wodomierzem, nakładką radiową i plombowaniem. To mniej niż koszt wodomierza zakupionego w sklepie bezpośrednio przez właściciela posesji do samodzielnego montażu razem z kosztem obowiązkowego plombowania. Należy tutaj przypomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązek legalizacji lub wymiany wodomierza dodatkowego i jego plombowanie nie rzadziej niż raz na pięć lat ciąży na odbiorcy. Niesprawny czy nie posiadający ważnej cechy legalizacyjnej podlicznik powoduje, iż ilość wody bezpowrotnie zużytej np. do podlewania trawnika czy napełnienia basenu nie podlega odliczeniu od ilości ścieków.  Z kolei posiadanie wodomierza głównego oraz dodatkowego (podlicznika) z modułem radiowym pozwala nam na ich odczyt bez wchodzenia na teren posesji właściciela. Odczyt jest nie tylko zdalny i nie absorbujący w żaden sposób właściciela nieruchomości, ale także precyzyjny.
UWAGA! Posiadanie wodomierz dodatkowego z modułem radiowym nie jest związane z żadną dodatkową opłatą abonamentową. Co więcej: następna taryfa w zakresie wody i ścieków, która wejdzie w życie najdalej w 2021 roku z pewnością będzie promować wodomierze ze zdalnym odczytem niższymi kosztami opłat abonamentowych.

Liczba odsłon: 238