tel. +48 77 44 49 100

Aktualności

Inżynier Kontraktu dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Antoniowie wybrany!

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie formalnie została rozpoczęta. Pierwszy etap postępowań w ramach zamówień publicznych związany z wyborem Inżyniera Kontraktu został zakończony. W dniu 10 września br. podpisana została umowa pomiędzy PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie a Envi Konsulting Gazda Marek, Stecuła Lucyna S.C. z Brzegu na świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków  w Antoniowie. W obecności Pana Burmistrza Mirosława Wieszołka umowę podpisali Prezes Zarządu PGKiM Mirosław Wiciak oraz reprezentujący Spółkę Cywilną Pan Marek Gazda. Razem z Inżynierem Kontraktu ozimska spółka komunalna przystępuje niezwłocznie do przygotowania i rozpisania przetargu na wykonawstwo modernizacji instalacji oczyszczania ścieków. Rozstrzygniecie przetargu spodziewane jest na początku listopada br., natomiast rozpoczęcie prac budowlano – montażowych w II kwartale 2021.

Liczba odsłon: 98