tel. +48 77 44 49 100

Cennik usług wodno - kanalizacyjnych w PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie od 1 stycznia 2020 r.

L.p.

Rodzaj usługi

Stawka

1

Montaż wodomierza dodatkowego (cena obejmuje materiał,

robociznę, dojazd)

100,00 zł

2

Montaż wodomierza dodatkowego zakupionego indywidualnie

przez zlecającego (cena obejmuje robociznę, dojazd)

53,00 zł

3

Wymiana głównego wodomierza 1/2 lub 3/4 uszkodzonego z winy odbiorcy (cena obejmuje materiał, robociznę, dojazd)

100,00 zł

4

Wymiana wodomierza dodatkowego (cena obejmuje materiał, robociznę, dojazd)

73,15 zł

5

Plombowanie wodomierza po wcześniejszym zgłoszeniu zdjęciu plomby z przyczyn niezależnych od PGKiM w Antoniowie

46,00 zł

6

Plombowanie wodomierza dodatkowego

46,00 zł

7

Zamknięcie zasuwy na przyłączu wody na zlecenie klienta

43,00 zł

8

Otwarcie zasuwy na przyłączu wody na zlecenie klienta

43,00 zł


Pozostałe usługi obliczane są na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Wycena uwzględnia:

  • wartość zużytych materiałów
  • czas pracy sprzętu
  • koszty dojazdu do klienta
  • czas pracy pracowników

 1

Stawka za robociznę (1 pracownik) 7:00 – 15:00 w dni robocze

40,50 zł/h

2

Stawka za robociznę (1 pracownik) 15:00 – 20:00 w dni robocze

60,75 zł/h

3

Stawka za robociznę (1 pracownik) w sobotę, niedziele lub święta

81,00 zł/h

Do stawek opłat będzie doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Liczba odsłon: 1286