Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie
informuje, iż Rada Miejska w Ozimku dnia 25 lutego 2019r. Uchwałą Nr VI/22/19 uchwaliła
nowy "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek".

Uchwała weszła w życie 15 marca 2019r. Jednocześnie traci moc uchwała
nr LIII/429/06 z dnia 26 października 2006r. Treść regulaminu jw. znajduje się
na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce "Wodociągi i kanalizacja".

   
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne

FUNDUSZE UNIJNE - Perspektywa 2007-2013

Perspektywa 2007-2013

Perspektywa 2014-2020

Galeria zdjęć


Kontrakt I - "Krasiejów" Zobacz więcej »Kontrakt II - "Biestrzynnik, Dylaki" Zobacz więcej »Kontrakt III - "Szczedrzyk" Zobacz więcej »Kontrakt IV - "Grodziec" Zobacz więcej »Kontrakt V - "Ozimek - Schodnia" Zobacz więcej »Kontrakt VI - "Suszarnia" Zobacz więcej »Kontrakt VII - "SUW" Zobacz więcej »Kontrakt VIII - "Poprawa zaopatrzenia w wodę" Zobacz więcej »Kontrakt X - "Krzyżowa Dolina" Zobacz więcej »
eBOK BIP